Serviceavtal Peugeot/SEAT/CUPRA/Citroën

Service enligt detta avtal omfattar service enligt Peugeot/SEAT/CUPRA/Citroën Garanti- och Servicebok.

För reparationer och köp av övriga tillbehör och reservdelar äger Frontbilar rätt att debitera extra kostnader enligt vid var tid gällande prislista och rutiner. Detta avtal gäller endast på Frontbilars serviceverkstäder och är giltigt så länge månatlig betalning av serviceavgift erläggs till Frontbilar eller till någon av Frontbilars finansieringspartners. Om den månatliga betalningen av någon anledning upphör äger Frontbilar rätt att omedelbart upphöra med avtalad service. Avtalet följer det fordon för vilket avtalet tecknats. Vid en eventuell flytt till annan ort skall kunden omedelbart meddela Frontbilar om detta.

Den serviceavgift som är erlagd till Frontbilar skall anses förbrukad och kompensation utgår ej vid förtidslösen av serviceavtal samt vid försäljning av fordonet. Vid förtidslösen har Frontbilar rätt att debitera kunden kostnad för utförd men ej betald serviceavgift.

Om antalet servicetillfällen överstiger det som är avtalat äger Frontbilar att debitera kunden för dessa vid sidan av detta avtal. Om kunden under avtalets gång misstänker att körbeteendet har ändrats på så sätt att fler servicetillfällen än vad som är avtalat kommer att behövas, så uppmanas kunden att meddela detta till Frontbilar så att avtalet kan revideras.

Service måste göras i enlighet med Peugeot/SEAT/Citroën Garanti- och Servicebok, i annat fall upphör avtalet att gälla. Samma gäller de rättigheter och skyldigheter i handhavandet som finns beskrivna i samma bok.

Detta ingår i Frontbilar Serviceavtal

 • Service enligt Peugeot/SEAT/Citroën Garanti- och Servicebok
 • Kilometer-/årsstyrda tillägg enligt rekommendationer från Peugeot/SEAT/CUPRA/Citroën
 • Endast originalreservdelar ur Peugeot/SEAT/Citroëns reservdelssortiment
 • Förbrukningsdelar ingår enligt Peugeot/SEAT/Citroëns Garanti- och Servicebok
 • Fri lånebil vid förbokad service. Endast självriskeliminering och bensin tillkommer
 • Full kontroll över bilens servicekostnader

Detta ingår ej i Frontbilar Serviceavtal

 • Reparation eller åtgärd utöver grundservice, till exempel byte av torkarblad, bromsbelägg eller koppling.
 • Reparation som omfattas av garanti eller försäkring
 • Reparation av lack-, plåt- och glasskador
 • Reparation av icke originalutrustning
 • Däck, fälgar, balansering och hjulinställning

Vi erbjuder autogiro

För privatpersoner som tecknar serviceavtal så erbjuder vi autogiro så du som kund slipper tänka på månadsavier. För de som inte önskar detta så erbjuder vi också månadsfaktura men då tillkommer en faktureringsavgift.