Återlämning av leasingbil - Frontbilar

Här finner du information om hur du återlämnar din leasingbil på ett så enkelt sätt som möjligt.

För att få en så smidig återlämnings-process som möjligt finns det ett par saker som är bra att tänka på. Innan du lämnar in din bil ska det genomgå ett "återlämningstest" i vår verkstad. Detta ansvarar du som förare för att boka själv. Du gör det enkelt via telefon alternativt via länken ovan. Testet görs med fördel 1 till 2 månader innan ditt slutdatum. Efter testet går du och din säljare igenom testet tillsammans för att säkerställa de sista detaljer samt bokar in ett datum för den slutgiltiga återlämingen. 

Förbered återlämningen

  • Se till att bilen är ren och avlägsna alla personliga tillhörigheter.
  • Samla ihop allt som ursprungligen kom med bilen. Såsom nycklar, officiella dokument, manualer och tillbehör.
  • Samtliga hjul, laddare och insynsskydd/hatthylla skall återlämnas.
  • Om bilen har eventuella skador anmäler ni detta genom att fylla i en skadeanmälan. Tänk på att alla skador skall vara åtgärdade när bilen återlämnas.

Slutlig inspektion för att kontrollera bilens skick

Vid återlämningen sker en slutgiltig inspektion av bilen ihop med din säljare. 

Har du frågor om återlämning? Kontakta oss!