VI VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH STRÄVAR EFTER ATT SKYDDA DINA PERSONUPPGIFTER PÅ BÄSTA SÄTT.

Motorbranschens riksförbund (MRF) har tagit fram en Uppförandekod (Code of Conduct) i syfte att specificera tillämpningen av dataskyddsförordningen för återförsäljare och verkstäder inom bilbranschen. Frontbilar AB, som medlemsföretag hos MRF, har valt att utgå ifrån denna Uppförandekod avseende behandling av personuppgifter.

Vill du kontakta oss gällande vår behandling av dina personuppgifter så hänvisar vi i första hand till info@frontbilar.se